גננות ועובדי הוראה

עובדי הוראה וגננות עמלים מידי יום במטרה ללמד, לחנך ולעצב את הדור הבא. במשך השנים נערכו רפורמות שונות וחוקים נחקקו במטרה לשנות את תנאי העסקתם של עובדים אלו. וכיום, בנוסף לזכויות להם זכאים כלל העובדים במשק, ישנן הטבות נוספות המיועדות באופן ספציפי למורים ולגננות.

 shutterstock_1078013542

זכויות מיוחדת בענף ההוראה

אחת מן הזכויות המיוחדת להם זכאים עובדי הוראה היא קרן השתלמות. קיימים שלושה סוגים של קרנות השתלמות לעובדי הוראה, אשר מתאימים לגננות, מורים, מורי תיכונים, מורי סמינרים ומפקחים. הכספים הנצברים בהן מיועדים לשנת השתלמות, במהלכה העובד בשבתון ואינו עוסק בהוראה. פרטים נוספות על הקרנות תוכלו למצוא בקישור. בנוסף, לפי פקודת מס הכנסה, זכאים מקבלי תעודת הוראה גם לנקודות זיכוי ממס. העובדים זכאים להטבה גם כאשר התעודה ניתנה שלא במסגרת לימודי תואר אקדמאי, בתנאי שהיא מוכרת על ידי משרד החינוך. יתרה מכך, עובדי הוראה זכאים גם לשירותים פסיכולוגיים, עליהם תוכלו לקרוא עוד באתר משרד החינוך.

פסקי דין בנושא

פסקי דין מתייחסים גם לזכויותיהם של עובדי הוראה וגננות. כך לדוגמא, בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נקבע כי פיטורים או פגיעה בשכר לפי קריטריון של וותק הינם בגדר אפליה אסורה על רקע גיל. בפסק דין אחר, נקבע כי תוספת השכר המגיעה לאמהות אשר עוסקות בהוראה, תינתן לנשים וגברים כאחד, בתנאי שבני הזוג לא מממשים את זכות זו. המשמעות היא שגברים ונשים זכאים לאותם תוספות הוריות, בהתאם לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת.

סיוע בנושאי זכויות ותעסוקה

חברת 'זכויות' עומדת לרשות העובדים במגוון רחב של תפקידים, בהם עובדי הוראה וגננות. חשוב לנו לוודא כי אלו המטפחים את ילדנו מקבלים את כל הזכויות להן הם זכאים על פי חוק. אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם, לבדוק את זכאותכם בהתאם לחוקים, הסכמים וצווים החלים על משרתכם ומקום עבודתכם, ולסייע לכם בכל שנדרש.

עובדי הוראה? זקוקים למידע נוסף על זכויותיכם?
נשמח לעמוד לשירותכם בבירור זכויותיכם המדויקות!