הסיפור של מ', בן 25 ממרכז הארץ

מ', בן 25 ממרכז הארץ, פנה לחברת 'זכויות' לאחר שמעסיק סרב לקבלו לעבודה כיוון שלא שירת בצבא.

מ' פנה למוקד טלפוני אשר חיפש עובדים והציע את מועמדותו. לאחר ששלח את קורות חיו, חזר אליו המעסיק בבקשה למשלוח תעודות שחרור מהצבא. לאחר שמ' השיב כי לא שירת בצבא, טען המעסיק שאינו יכול להמשיך את הליכי הקבלה לעבודה כיוון ששירות צבאי הינו דרישה הכרחית לתפקיד. כאשר מ' ביקש לדעת האם יש קשר בין אופי התפקיד לבין הדרישה לשירות הצבאי, סרב המעסיק להשיב לשאלתו.

מ' יצר עמנו קשר בבקשה לסיוע. ערכנו בדיקה וגילנו כי המעסיק אכן מגדיר את השירות הצבאי כתנאי להגשת מועמדות למשרה וכי לא קיים קשר בין הכישורים והידע הנדרשים בעבודה זו לבין שירות צבאי. דרישתו של המעסיק הינה מפלה ופוגעת בזכות העובד לשוויון בעבודה, ולכן הגשנו כנגדו תביעה בית הדין לעבודה. בית המשפט פסק לטובתו של מ', קבע כי מדובר באפליה עקיפה, וחייב את המעסיק לשלם פיצוי כספי בסך 20,000 ₪.