זכויות נשים

ישנם חוקים מיוחדים אשר נועדו בכדי להגן על זכויות נשים, הן באופן כללי והן בתחום התעסוקתי בפרט. חוקים אלו כוללים זכויות המשתנות בהתאם למצבן האישי של הנשים (הריון, הורות, חד הוריות ועוד) והן הטבות ממוסדות ממשלתיים שונים. בנוסף, החוק מגן על נשים מפני הטרדה, אפליה, ויחס לא הוגן ומוודא שנשים תקבלנה תנאים שווים ומלאים, כולל שכר זהה לשל גבר באותו תפקיד והזדמנויות קידום שוות. לצערנו, ניכר כי החוק מעט מקדים את זמנו שכן מוסדות ובתי עסק רבים עדיין מתייחסים לנשים עובדות בצורה לא שווה ולא הוגנת. השכר אינו שווה, התנאים לא ראויים, מתבצעת אפליה על בסיס קבוע וההטרדות לא פוסקות.

אנו כאן בכדי להגן על נשים עובדות ועל זכויותיהן. נשמח לעמוד לרשותכן בכל שאלה, בעיה או דילמה אל מול המעביד או מקום העבודה ולהבטיח שתקבלו את כל התנאים להם אתן זכאיות!