חופשת מחלה

כל עובד זכאי למספר ימי חופשה בשנת עבודה אחת, לרוב מדובר ביום וחצי של מחלה על כל חודש של עבודה, כלומר כ-18 ימים מדי שנה. המעביד מחויב לשלם לעובד על ימי המחלה הללו, החל מהיום השני להיעדרותו של העובד. בנוסף, עובד יכול לפדות ימי מחלה גם כאשר הוא עצמו איננו חולה, אלא נעדר מהעבודה בכדי לטפל בקרוב משפחה או בן זוג בעת מחלתו, כאשר ימים אלה ינוכו ממכסת ימי המחלה של העובד.

ישנם מעבידים שלא משלמים את ימי המחלה כהלכתם וכפי שהם קבועים בחוק ובדיוק בעבור מקרים כאלה, אנו קיימים. אנו נבדוק את תלושי השכר שלכם, נוודא שקיבלתם את כל הסכומים המגיעים לכם, ונפעל לתקן כל עוול שנעשה לכם על ידי המעביד.