עובדים שעתיים או יומיים

ישנם הבדלים בין עובדים באופן בו מחושב שכרם. ההבדל אינו נעוץ רק בסכום הסופי אותו מקבל העובד בסוף החודש, אלא גם במרכיביו, בהם מסגרת השכר. עובדים אשר מקבלים שכר המשולם על פי בסיס חודשי (המכונה גם שכר גלובלי) נקרא עובדים במשכורת. לעומתם, ישנם גם עובדים אשר שכרם משולם על פי בסיס ימי עבודה בפועל, או על בסיס שעות עבודה בפועל. עובדים אלו נקראים עובדים בשכר. שני סוגי העובדים זכאיים לזכויות סוציאליות, אולם אופן חישובן הוא שונה.

 shutterstock_2664864382

זכויותיהם של עובדים בשכר

ראשית, חשוב לדעת, כי בדומה לעובדים במשכורת, לעובדים שעתיים ויומיים ניתנות זכויות שמקנים להם חוקים, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. לדוגמא, החוק קובע כי כל עובד זכאי לשכר מינימום, אך קיים הבדל באופן בו הוא מחושב. עובד על בסיס שעתי זכאי לשכר של 25₪ לשעה, ועובד על בסיס יומי לשכר מינימום של 186₪ ליום, בתנאי שיקבל לפחות 25 ₪ לשעה. במקרים בהם עובד עבר את מכסת שעות העבודה ביום עבודה מלא, הוא זכאי לתשלום עבור שעות נוספות. גמול נוסף מגיע בעת עבודה ביום מנוחה או חג. יתרה מכך, עובדים שעתיים או יומיים זכאים לפיצויי פיטורים, אם הם עומדים בתנאי החוק, כאשר אלו מחושבים לפי התעריף האחרון לשעת או ליום עבודה. באותו אופן, קיים הבדל גם בחישובים של ימי חופשה שנתית וימי מחלה.

פסקי דין בנושא

פסקי הדין עוסקים בתנאי עבודתם של כל העובדים במשק, בהם גם עובדים בשכר שעתי או יומי. כך למשל, פסק דין קבע כי כאשר עבודתו של עובד שעתי או יומי משתנה מידי חודש, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על פי מספר השעות או הימים הממוצע לחודש, במהלך 12 החודשים האחרונים. במקרה אחר נקבע כי מעסיק חייב לנהל רישום מדוקדק של עובדיו, גם אם הם עובדים בשכר שעתי או יומי, בהתאם לחוק הגנת השכר.

מגנים על זכויותיכם

חברת 'זכויות' חרטה על דגלה את ההגנה על עובדים, ופועלת, בין היתר, לשמירה על זכויותיהם של עובדים בשכר שעתי או יומי. אין כל סיבה כי זכויותיכם יפגעו בגלל המסגרת על בסיסה מחושב שכרכם. אם אתם חשים כי המעסיק אינו פועל כחוק – אנו כאן כדי לבדוק זאת ולסייע לכם לקבל את הכספים והפיצויים אשר מגיעים לכם.

אם אתם עובדים שעתיים או יומיים וזקוקים למידע נוסף אודות זכויותיכם
פנו אלינו לייעוץ ולסיוע.