עובדי חברות ניקיון

מלבד הזכויות להם זכאים כלל העובדים במשק, העובדים בענף הניקיון נהנים מזכויות נוספות. הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה, שנחתם בשנת 2013, מעניק לעובדים בתחום זה הטבות ייחודיות. צו הרחבה בענף הניקיון, שנחתם בשנת 2014, קובע כי הזכויות יחולו על כלל עובדי הניקיון, ולא רק על אלו החברים בארגון חברות הניקיון בישראל.

shutterstock_3207609412

זכויות ייחודיות

עובדי חברת ניקיון זכאים, ככל העובדים, לקבל שכר מינימום כחוק. לעיתים, ישנה זכאות לשכר גבוה יותר, כמו במקרה בו העובד הוא אחראי ניקיון. החל מהשנה השנייה לעבודתם, זכאים העובדים גם לתוספת וותק. בנוסף, עובדי קבלן בתחום הניקיון זכאים למספר גדול יותר של ימי הבראה ולחופשה שנתית ארוכה יותר. בהתאם לצו ההרחבה, ישנה זכאות גם להפרשות לקרן השתלמות, לסבסוד ארוחה באם היא ניתנת לעובדים ישירים, לתוספות תשלום בגין עבודות מיוחדות, לבגדי עבודה וכן למתנות באותו שיווי הניתן לעובדים הישירים ולשי לחגים בסכום כספי קבוע. יתרה מכך, על המעסיק להקצות לעובד מקום לאחסון חפציו ומקום למנוחה במהלך ההפסקות.

פסקי דין בנושא

פסקי הדין מתייחסים גם לזכויותיהם של עובדים בענף הניקיון. כך לדוגמא, פסק דין קבע כי עובדי ניקיון הממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים זכאים לפיצויי פיטורים כחוק. בנוסף, עובדי ניקיון זכאים לפיצויי פיטורים גם אם חתמו על הצהרת ויתור זכויות. לפי פסק דין אחר, במקרה בו על חברה חל הסכם קיבוצי לגבי קבוצת העובדים הגדולה בה, הזכויות יחולו גם על עובדי הניקיון, בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים.

סיוע לעובדי ניקיון

קיימים מקרים בהם חברות מתייחסות אל עובדי הניקיון כעובדים חלשים, ולא מקפידות על חובותיהן כלפיהם. עליכם לדעת כי החוק עומד לצד העובדים. במקרה בו עמדתם מול יחס לא הוגן במקום העבודה, חברת 'זכויות' היא הכתובת עבורכם. אנו נבדוק לאילו זכויות אתם זכאים מתוקף ההסכמים, הצווים והתקנות החלים עליכם, ונדאג שתקבלו את כל המגיע לכם כחוק.

יש לכם שאלות נוספות על זכויותיהם של עובדי חברת ניקיון?
צרו עמנו קשר ונשמח לסייע!