עובדי שמירה ואבטחה

בשל אופי עבודתם, כפופים עובדי שמירה ואבטחה לחוקי מגן שונים מאלו של כלל העובדים. מלבד הזכויות הבסיסיות החלות על כל העובדים, ישנה זכאות גם להטבות נוספות, אשר מוענקות מתוקף צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה. במידה וההעסקה נעשית באמצעות חברת כוח אדם, ישנן זכויות נוספות עקב היות העובד עובד קבלן. בנוסף, העסקה במקום ציבורי מקנה תנאים נוספים. במקרה בו מספר חוקים והסכמים חלים על העובד במקביל, הוא זכאי לאלו אשר מטיבים עמו.

shutterstock_2301171372

זכויות ייחודיות לענף

ראשית, צו ההרחבה מקנה לעובדי שמירה ואבטחה שכר מינימום גבוה מזה הנהוג במשק. בנוסף, ישנה זכאות להפרשה גדולה יותר לביטוח פנסיוני, למספר ימי הבראה ומחלה גדול יותר, לחופשה שנתית ארוכה יותר, לבגדי עבודה ולתשלום מלא עבור השתתפות במטווחים והשתלמויות. יתרה מכך, על מעסיקיהם של עובדי קבלן בתחום זה לסבסד עבורם ארוחות במידה וארוחותיהם של העובדים הישירים מסובסדות, להעניק להם מתנות בשווי שווה לאלו של העובדים הישירים וכן לתת שי כספי בסכום קבוע בחגים. לעובדי שמירה ואבטחה ישנה גם זכות לחופשות מיוחדות לרגל אירועים משפחתיים, במידה והם עובדים אצל המעסיק לפחות חצי שנה. חשוב לשים לב כי על המעסיק חל איסור לגבות תשלום עבור ביגוד, אגרות וביטוחי נשק וציוד שהוא מעמיד לרשות עובדיו. מידע נוסף על הזכויות בענף זה תוכלו למצוא בזכותון שבקישור.

פסקי דין בנושא

פסק דיו שעסק בתנאי העסקתם של עובדי שמירה ואבטחה, קבע כי עובדים אשר ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה והתחלף מעסיקם, זכאים לקבל פיצויי פיטורים בהתאם לחוק. בפסק דין אחר, שעסק בשכרו של עובד בחברת שמירה, הוחלט על מאסר בפועל למעסיק אשר לא שילם שכר מינימום כחוק.

שומרים גם על הזכויות

חברת 'זכויות' רואה חשיבות גדולה בשמירה על זכויותיהם של אלו אשר שומרים על ביטחוננו. אנו נשמח לסייע בכל מקרה בו אתם חשים כי לא קיבלתם את המגיע לכם על פי חוק. אם עמדתם מול יחס לא הוגן אל תהססו, פנו אלינו על מנת שנוכל להשתמש בידע ובניסיון שברשותנו כדי לעזור לכם ולדרוש עבורכם את הפיצויים המתאימים.

עובדי שמירה ואבטחה? זקוקים לסיוע או מידע נוסע?
פנו אלינו בהקדם ונעמוד לרשותכם.