שכר מינימום

נכון לשנת 2016, שכר המינימום הנוכחי במשק לחודש עבודה של בגיר מעל גיל 18 הוא 4560 ₪. שכר המינימום משתנה לפי סוג העבודה (שכר גלובלי או שכר שעתי), לפי גיל העובד (השכר לקטינים מתחת לגיל 18 משתנה בהתאם לגיל), ולפי מספר ימי העבודה בשבוע. תשלום שכר מינימום מעוגן בחוק, ואפילו אם העובד ויתר על זכותו לשכר המינימום או הסכים לקבל שכר נמוך יותר, אין לכך תוקף חוקי והמעביד עדיין מחויב בתשלום שכר המינימום במלואו. כמו כן, ישנם רכיבי שכר שונים אחרים (ותק, תוספת על עבודה במשמרות, הוצאות נסיעות וכדומה) שאינם כלולים בשכר המינימום ולהוריד אותם מן השכר הזה זו עבירה על החוק.

באם אתם מוצאים את עצמכם במצב בו אתם מקבלים פחות משכר המינימום הקבוע בחוק או שמשכר המינימום מתקזזים סכומים אחרים – צרו עמנו קשר באופן מיידי להסדרת זכויותיכם וקבלת התשלומים המגיעים לכם על פי חוק!