30,000 ש"ח נפסקו כפיצוי ל-א', בן 24 ממרכז הארץ

א', בן 24 ממרכז הארץ, פנה לחברת 'זכויות' לאחר שמעסיקו סירב לשלם לו עבור תקופת ההתלמדות.

א' החל לעבוד במסעדת יוקרה במרכז הארץ. נאמר לו שעל מנת להתקבל באופן רשמי לעבודה כמלצר, עליו לעבור בהצלחה תקופת התלמדות שאורכה חודשיים. א' הגיע למסעדה שש פעמים בשבוע, במשך כחודש, למספר שעות משתנה בכל משמרת. באחת המשמרות התעורר ויכוח בין א' לבין לקוח במסעדה. בעקבות האירוע, החליט המעסיק שלא להמשיך להעסיקו. כאשר א' שאל לגבי התשלום עבור החודש בו עבד, טען המעסיק כי מדובר בתקופת התלמדות בלבד ולכן אין היא מזכה בשכר. המעסיק הוסיף כי נגרם למסעדה נזק תדמיתי חמור בעקבות התנהגותו של א', ואין כל סיבה כי יקבל תשלום.

א' פנה אלינו וסיפר את אשר ארע. ביצענו בדיקה וגילנו כי המעסיק אכן מסרב לשלם לא' על התקופה בה עבד במסעדה, דבר המהווה עבירה חמורה על החוק. בעקבות כך הוגשה תביעה לבית הדין לעבודה. בהסכם שהתקבל בין שני הצדדים, נקבע כי המעסיק ישלם ל-א' פיצויים בסך 30,000 ₪.