זכויות נשים עובדות

עד לא מזמן היה מקובל לחשוב כי במדיניות שוויונית אסור להבחין בין קבוצות אוכלוסייה שונות, ושיש להתייחס לכולם באותו אופן בדיוק. אך בשנים האחרונות מבינים במערכת החוק יותר ויותר כי לא ניתן להתעלם משינויים מולדים או תרבותיים של אוכלוסיות מוחלשות, ורק תוך התחשבות נכונה בייחודן יושג שוויון אמיתי. האוכלוסיה הייחודית הגדולה ביותר בישראל שדורשת מענה […]

גננות ועובדי הוראה

עובדי הוראה וגננות עמלים מידי יום במטרה ללמד, לחנך ולעצב את הדור הבא. במשך השנים נערכו רפורמות שונות וחוקים נחקקו במטרה לשנות את תנאי העסקתם של עובדים אלו. וכיום, בנוסף לזכויות להם זכאים כלל העובדים במשק, ישנן הטבות נוספות המיועדות באופן ספציפי למורים ולגננות.   זכויות מיוחדת בענף ההוראה אחת מן הזכויות המיוחדת להם זכאים […]