תנאי העבודה

פעמים רבות נדמה לנו כי תנאי העבודה נקבעים בחוזה לא כתוב בנינו לבין המעסיק. בימי העבודה הראשונים אנו מתחילים להבין את המצופה מאתנו בנוגע לאופן ההתנהלות בעבודה. מלבד המשימות שעלינו לבצע במסגרת תפקידנו, אנו לומדים גם מהן הציפיות בנוגע ללבוש בעבודה, הפסקות, חופשות והיעדרויות. למרות שנדמה כי תנאי העבודה מוכתבים על ידי ההנהלה, חשוב שנדע […]

גננות ועובדי הוראה

עובדי הוראה וגננות עמלים מידי יום במטרה ללמד, לחנך ולעצב את הדור הבא. במשך השנים נערכו רפורמות שונות וחוקים נחקקו במטרה לשנות את תנאי העסקתם של עובדים אלו. וכיום, בנוסף לזכויות להם זכאים כלל העובדים במשק, ישנן הטבות נוספות המיועדות באופן ספציפי למורים ולגננות.   זכויות מיוחדת בענף ההוראה אחת מן הזכויות המיוחדת להם זכאים […]